Židrija Janušaitė

2010m. baigė VDA KDF Tapybos studiją, įgijo meno magistro laipsnį. Dirba tapybos, performanso, žemės meno srityse.

Naudodama kelias medijas autorė kalba apie nurimusio proto būsenoje įvykstančius susitikimus. Tiek su kitais, tiek su pačia savimi.  Remiasi formos ir tuštumos idėja.

Mūsų mintys, jausmai, formos atsiranda ir vėl išnyksta, - sako menininkė. Pastovus kitimas, judesys tarsi sunaikina prasmės paieškos prasmę. Tada nurimsta viską vertinantis protas. Jis tampa stebinčiu atsirandančių ir išnykstančių minčių, jausmų, formų žaismą. Kalbu apie tai, kas aktualu šiandien kiekvienam – apie nesuvaldytą laiką, nepastebėtus procesus, neišreikštus jausmus. „Regimasis pasaulis ir mano judėjimo projektų pasaulis, - teigia Merlou – Ponty, - yra tos pačios būties visuminės dalys. Mūsų kūnas ir pasaulis yra ne tik glaudžiai susiję, jie yra iš esmės vienas įvykis, kuris artikuliuojamas kaip pasaulio įvykių išraiška.“

Visuose savo darbuose - tiek tapyboje tiek performansuose ar žemės mene Židrija Janušaitė  perteikia meditatyvią būseną, kai pristabdomas laikas, kuris leidžia žiūrovui užsibūti, priartėti, o gal nutolti į save.