Laima Dzigaitė

Laima Dzigaitė gimė 1954 m. Ukmergėje. 1972 m. išvyko į Kauną, kur baigė A. Martinaičio dailės mokyklą. Vėliau dirbo S. Žuko aukštesniojoje meno mokykloje. Šiuo metu gyvena ir kuria Ukmergėje. Nuo 1993 m. autorė yra surengusi daugiau nei 30 personalinių parodų įvairiose Lietuvos vietovėse, darbus pristatė ir užsienyje - Latvijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje. Menininkė apipavidalino nemažai knygų. 2007 m. L. Dzigaitei suteiktas meno kūrėjos statusas.

Laimos Dzigaitės darbai persmelkti mistikos bei neregimo, anapusinio pasaulio dvasios. Autorė įkvėpimo semiasi iš gamtos, darbams naudoja džiovintus augalus, žolynus. Dailininkas Vaidotas Žukas jos kūrinius pavadino "žolynų grafika".

Autoriaus darbai