Vladas Oržekauskas

Gimė Kaune.

1983 m. baigė interjero architektūros studijas VDA KDF.

1986-1996 m. meno direktoriaus darbas leidykloje "Šviesa".

Nuo 1997  m. VDA Kauno dailės fakulteto docentas. Dėsto vizualios raiškos, kompiuterinės grafikos, vizualaus meno ir konteksto modulius.

2000-2003 m. dirbo meno direktoriumi UAB "Midas Baltics", kuriančioje kompiuterinius žaidimus.

2007-2011 m. VDA senato narys.

2008 m. VDA KF tarpdisciplininių menų studijos vadovas.

2012 m. VDA Kauno fakulteto prodekanas, nuo 2013 m. VDA profesorius.

Menininkas kuria skaitmeninės grafikos srityje.  

Autoriaus naujausių darbų (2013 m.) bendra atmosfera yra miglą keliantys rūkai, žiūrėjimo ir įžiūrėjimo plotai, jų fantastiškos kompozicijos ir reljefiškos, vizijas sukeliančios zonos bei jų neaplenkiantys sūkuriai. Galbūt dėl to, Vladas Oržekauskas dar kartą peržvelgęs savo darbus, spontaniškai juos pavadina – „Sfumato“. T.y. – migla, kurios įtaigos ir įspūdžio nevengė (autoriaus labai mėgstamas) Leonardo da Vinci.

Nors šiuos darbus galime pirmiausia įvardinti paprastai – peizažais, bet jiems būtinas tolimesnis paaiškinimas. Kaip sako darbų autorius, realaus pušyno peizažo „piešt neverta“, užtenka „kad jis yra, jį reikia matyti“. Todėl šie skaitmeniniai atspaudai ant audinio yra „ne visai peizažai, o veikiau – žmogaus būsenos“.

Šie pajautimai, vidinės nuojautos, labiau nusako nematomus dalykus (nei realius medžius, jų įmantrias kompozicijas, ar grakščius kontūrus). To autorius ir siekia, kurdamas vaizdinius, kaip vizijas: „mane domina, kas stovi už šydo, ką mes matome už majos...“.

                                                                                                   Menotyrininkė Kristina Budrytė - Genevičė