Neemija Arbitblatas

Gimė 1908 m. Kaune. Mokėsi Kauno meno mokykloje, 1924 –1926 m. studijavo tapybą Berlyne, Drezdene. 21-erių išvyko į Paryžių ir tapo jauniausiu „Paryžiaus mokyklos“ nariu. Prieš pat Antrąjį pasaulinį karą išvažiavo į JAV, gyveno Niujorke. Nacių okupacijos metais dailininko tėvai kalėjo Kauno gete. Jo motina nužudyta Štuthofe, tėvas kalėjo Dachau.

N. Arbitblatas – tikras Paryžiaus meno mokyklos atstovas, kūręs drauge su Pablo Picasso, Marcu Chagallu, Henri Matisse’u, Georges Braque’u. Paryžiaus Monparnase stovi N. Arbitblato sukurtas paminklas kitam išeiviui iš Lietuvos – tapytojui Chaimui Sutine‘ui.

Nuo 1940 m. iki mirties dailininkas gyveno ir kūrė JAV, Italijoje, Prancūzijoje. Tapė peizažus, portretus, figūrines kompozicijas, natiurmortus, kūrė skulptūras, litografijas ir scenografiją įvairių šalių teatrams. Jo tapybos ir skulptūros darbai eksponuojami garsiausiose Niujorko, Paryžiaus ir Londono galerijose. Skulptūra „Chaim Sutine“ sukurta 1967 m., pastatyta Paryžiuje 1987 m. Paminklas holokausto aukoms atminti – Venecijoje 1980 m. Šio paminklo variantai pastatyti Paryžiuje 1981 m. ir Niujorke 1982 m.

Prancūzijos vyriausybė 1978 m. N. Arbitblatui suteikė Garbės Legiono kavalieriaus vardą. 1980 m. minint Išsivadavimo iš fašizmo dieną dailininko sukurtas Holokausto paminklas – 7 bronziniai bareljefai – buvo atidengti Venecijos istoriniame gete. Antrasis šio kūrinio variantas, skirtas nežinomiems žydų kankiniams, pastatytas Paryžiuje 1981 m. O trečiasis nuo 1982 m. puošia Dago Hammarskjöldo aikštę priešais JT organizacijos pastatą Niujorke. Ketvirtoji šio paminklo kopija atvežta į Kauną.

N. Arbitblatas mirė Niujorke 1999 m.

2003 m. Kauno IX forto muziejuje atidengti dailininko bareljefai, skirti holokausto aukų atminimui, ir atidaryta paroda „Arbitblato sugrįžimas“. Jo sukurtą paminklą muziejui padovanojo dailininko našlė Regina Resnik-Blatas ir „Deportuotų Prancūzijos žydų sūnų ir dukterų“ organizacija.

2009 m. Niujorke minint 100-ąsias N. Arbitblato gimimo metines Žydų religijos instituto muziejuje buvo atidaryta jo kūrybos paroda. Dailininko našlei, buvusiai Niujorko Metropoliteno operos primadonai R. Resnik - Blatas, buvo įteiktas Lietuvos valstybės apdovanojimas – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.