Klaudijus Petrulis

Gimė 1951 m. Vilniuje.

1977 m. baigė tapybos studijas Vilniaus dailės institute (dabar VDA).

Nuo 1985 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Nuo 1978 m. dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje.

"K. Petrulio kūrybai būdinga tapybinė atspirtis gamtoje, polinkis abstrahuoti, paveikaus spalvinio skambesio ieškojimas. Autorius neapsiriboja tapybos žanru: kuria koliažus, dekoratyvius objektus, jo paties pramintus kabėnakais, eksperimentuoja su laikrodžiais, suteikdamas jiems neįprastas moters, vyro ir kt. formas. Be to, skirtingai negu tėvo Algirdo Petrulio tapybai, kai kuriems šio dailininko kūriniams būdingas kandumas, ironija, persipynusi su sarkazmu, priešinimasis klasikinėms estetinėms vertybėms". (Menotyrininkė Ugnė Kraulaidytė).