Adasa Skliutauskaitė

Grafikė gimė Kaune 1931 metais. Studijavo Vilniaus valstybinio dailės instituto grafikos fakultete (studijas baigė 1955 m.). Grupinėse parodose menininkė pradėjo dalyvauti nuo 1956-ųjų, personalinėse – nuo 1986 m. Darbus yra eksponavusi Slovėnijoje, Lenkijoje, Švedijoje, Suomijoje, etc. 1957 m. tapo Lietuvos dailininkų sąjungos nare. Jos kūrinių esama Puškino muziejuje Maskvoje, Tretjakovo galerijoje, privačių Lietuvos ir užsienio kolekcininkų meno darbų rinkiniuose. 2004 m. dailininkė apdovanota Lietuvos Respublikos vyriausybine meno premija.

A. Skliutauskaitės kūrybos kraitėje - estampai, diafilmai, litografijos, keturios dešimtys iliustruotų knygelių vaikams, piešiniai ir tapybos darbai.

Linija ir dėmė – pagrindinės išraiškos priemonės, kuriomis autorė disponuoja itin lengvai ir laisvai. Jos darbai neretai primena škicus, kuriuose baltoje erdvėje keliais, rodos, nerūpestingais brūkštelėjimais „pagaunami“ siluetai, veidai ir drabužių klostės. Autorė savitai kuria linijos ir dėmės dialogą, šie elementai susitinka lapo paviršiuje tarytum nepriklausomi vienas nuo kito dėmenys – kontūras nėra užspalvinamas, spalvinės dėmės išsprūsta už jo ribų. Taip darbuose išryškėja intuicijos svarba, o žiūrovas raginamas pratęsti piešinį mintyse. A. Skliutauskaitės kūriniuose išnyrantys eskiziški vaikiškų veidų, namelių, gėlių ar paukščių motyvai pirmiausia apeliuoja į žiūrinčiojo jausmus, kviečia į praeitį, į vaikystę, žadina prisiminimus.