Cart 0

Irina Peleckienė

Irina Peleckienė Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakultete 1999 metais baigė stiklo specialybės magistrantūrą. Parodose dalyvauja nuo 2000 metų. Jos kūryboje, pradedant diplominiu ir baigiant pastarųjų metų darbais, akivaizdžiai pasireiškė gyva nūdienos laikmečio, kultūros bei socialinių įvykių pajauta, šiuolaikinių postmodernių meno formų (ready made, objekto, instaliacijos) raiška. 

Dailėtyrininkė Raimonda Kogelytė - Simanaitienė